ZAVRŠENA DRUGA FAZA PROJEKTA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

ZAVRŠENA DRUGA FAZA PROJEKTA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
P1150728Projekt „Poboljšanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije“  završio je konferencijom na kojoj su predstavljene provedene aktivnosti i rezultati projekta. Nositelj je kao i u prvoj fazi bila Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o., dok su partneri sada bili Područni ured Bjelovar Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Razvojna agencija Čazma. Cilj je bio pridonijeti ostvarivanju ciljeva politike zapošljavanja i obrazovanja, te smanjivanju socijalnih nejednakosti na lokalnoj i regionalnoj razini. Uspostavom učinkovitog modela lokalnog partnerstva identificiraju se potrebe tržišta rada, a time se potiče rast zaposlenosti. Ukupna vrijednost projekta je 35.492,78 eura, od koji su 29.622, 27 eura bespovratna sredstva iz IPA Komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala. Ciljna skupina bili su članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije, nezaposlene osobe i lokalno gospodarstvo, lokalna i regionalna samouprava, obrazovni sustav, civilni sektor i lokalna zajednica.
U godinu dana provedbe održane su tri edukativne radionice za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje („Svi znaju o nama“, „Vodič do uspjeha“ i „Što možemo učiniti“), i izrađena je Strategija ljudskih potencijala 2015-2020. U izradu Strategije bili su uključeni svi članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje  Bjelovarsko-bilogorske županije, a njih je sada 26. Okupljeni u radnim skupinama prikupljali su i obrađivali podatke koje su oblikovali u funkcionalnu cjelinu prema smjernicama: unaprjeđenje kvalitete formalnog i neformalnog obrazovanja i osposobljavanja, promicanje poduzetničke kulture i poduzetništva među svi dobnim skupinama na području Bjelovarsko-bilogorske županije, jačanje kvalitete i produktivnosti na radu, razvoj modernog, fleksibilnog i uključivog tržišta rada, unaprjeđenje fleksibilnosti dionika na tržištu rada, promicanje uključivanja stanovništva ruralnog područja na tržište rada, olakšavanje pristupa obrazovanju marginaliziranim skupinama u društvu, prvenstveno osobama s teškoćama, mladima i ženama, te olakšavanje ulasku i ostanku na tržištu rada marginaliziranim skupinama u društvu. Pri tome, važno je zajedničko pronalaženje rješenja nezaposlenosti kroz Lokalno partnerstvo za zapošljavanje.
Strategija razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije 2015-2020. sadrži viziju, ciljeve i prioritete koji su usklađeni s nadređenim strateškim dokumentima. Vizija Strategije je Bjelovarsko-bilogorska županija kao privlačna i gospodarski konkurentna regija u kojoj je jasna međusobna podrška i podjela odgovornosti ključnih dionika tržišta rada.
Kroz projekt „Poboljšanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije“  unaprijeđeni su tehnički kapaciteti Tajništva LPZ-a. Kupljen je  internetski server za pohranu podataka što znači da su internetska stranica i softver, nabavljen kroz prijašnji projekt, objedinjeni na jednome mjestu. Također, kupljena su četiri prijenosna računala za članove projektnog tima, za voditelja projekta i asistenta iz Razvojne agencije, za asistenta Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Bjelovar i za asistenta iz Razvojne agencije Čazma.
Na završnoj konferenciji u ime Bjelovarsko-bilogorske županije obratila se zamjenica župana Đurđica Ištef Benšić, istaknuvši uključenost Županije u ostvarivanje ciljeva Lokalnog partnerstva za  zapošljavanje projektima koje provodi i u kojima sudjeluje.

  • P1150728
  • P1150729
  • P1150726