Arhiva: CEF News

INCORPORATION SERVICES

Company incorporation or business registration is the first step towards starting business.

There are so many formalities to be completed and so many documents to be submitted, that if you are handling the entire process on your own, there is every chance of committing a mistake. Our dedicated service and expertise with the corporate law makes us your ideal solution providers for company incorporation in Republic of Croatia.

We provide consultation and support in all business phases, from first directions in starting a business and giving advice before the start, all the way to solving existing problems as well as help at organization of business on more efficient and productive way.

To our clients we:

help avoiding and solving easily and efficiently Croatian bureaucratic issues,
provide administrative support,
bookkeeping,
IT services,
legal and tax consulting starting up and registering a new company,
buying a property in Croatia etc.

Contact: tanjab@mde-delta.hr
+385 91 190 8185

start-business

Knjigovodstvene usluge

M.D.E. Delta knjigovodstvene usluge:

•vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava
•knjiženje mjesečnih obračuna honorara i predaja JOPPD obrazaca
•sastavljanje temeljnih godišnjih financijskih izvještaja

Svim našim novim poslovnim partnerima nudimo obavljanje knjigovodstvenih usluga prvi mjesec gratis.

Cijena na upit (ovisno o veličini poduzeća).

Kontakt: tanjab@mde-delta.hr

Knjigovodstvene usluge

ZAVRŠENA DRUGA FAZA PROJEKTA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

P1150728Projekt „Poboljšanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije“  završio je konferencijom na kojoj su predstavljene provedene aktivnosti i rezultati projekta. Nositelj je kao i u prvoj fazi bila Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o., dok su partneri sada bili Područni ured Bjelovar Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Razvojna agencija Čazma. Cilj je bio pridonijeti ostvarivanju ciljeva politike zapošljavanja i obrazovanja, te smanjivanju socijalnih nejednakosti na lokalnoj i regionalnoj razini. Uspostavom učinkovitog modela lokalnog partnerstva identificiraju se potrebe tržišta rada, a time se potiče rast zaposlenosti. Ukupna vrijednost projekta je 35.492,78 eura, od koji su 29.622, 27 eura bespovratna sredstva iz IPA Komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala. Ciljna skupina bili su članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije, nezaposlene osobe i lokalno gospodarstvo, lokalna i regionalna samouprava, obrazovni sustav, civilni sektor i lokalna zajednica.
U godinu dana provedbe održane su tri edukativne radionice za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje („Svi znaju o nama“, „Vodič do uspjeha“ i „Što možemo učiniti“), i izrađena je Strategija ljudskih potencijala 2015-2020. U izradu Strategije bili su uključeni svi članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje  Bjelovarsko-bilogorske županije, a njih je sada 26. Okupljeni u radnim skupinama prikupljali su i obrađivali podatke koje su oblikovali u funkcionalnu cjelinu prema smjernicama: unaprjeđenje kvalitete formalnog i neformalnog obrazovanja i osposobljavanja, promicanje poduzetničke kulture i poduzetništva među svi dobnim skupinama na području Bjelovarsko-bilogorske županije, jačanje kvalitete i produktivnosti na radu, razvoj modernog, fleksibilnog i uključivog tržišta rada, unaprjeđenje fleksibilnosti dionika na tržištu rada, promicanje uključivanja stanovništva ruralnog područja na tržište rada, olakšavanje pristupa obrazovanju marginaliziranim skupinama u društvu, prvenstveno osobama s teškoćama, mladima i ženama, te olakšavanje ulasku i ostanku na tržištu rada marginaliziranim skupinama u društvu. Pri tome, važno je zajedničko pronalaženje rješenja nezaposlenosti kroz Lokalno partnerstvo za zapošljavanje.
Strategija razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije 2015-2020. sadrži viziju, ciljeve i prioritete koji su usklađeni s nadređenim strateškim dokumentima. Vizija Strategije je Bjelovarsko-bilogorska županija kao privlačna i gospodarski konkurentna regija u kojoj je jasna međusobna podrška i podjela odgovornosti ključnih dionika tržišta rada.
Kroz projekt „Poboljšanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije“  unaprijeđeni su tehnički kapaciteti Tajništva LPZ-a. Kupljen je  internetski server za pohranu podataka što znači da su internetska stranica i softver, nabavljen kroz prijašnji projekt, objedinjeni na jednome mjestu. Također, kupljena su četiri prijenosna računala za članove projektnog tima, za voditelja projekta i asistenta iz Razvojne agencije, za asistenta Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Bjelovar i za asistenta iz Razvojne agencije Čazma.
Na završnoj konferenciji u ime Bjelovarsko-bilogorske županije obratila se zamjenica župana Đurđica Ištef Benšić, istaknuvši uključenost Županije u ostvarivanje ciljeva Lokalnog partnerstva za  zapošljavanje projektima koje provodi i u kojima sudjeluje.

  • P1150728
  • P1150729
  • P1150726

 

EU FONDOVI

EU FONDOVI

 

vreca-novca

PODUZETNICI POZOR – VIŠE OD 220 MILIJUNA EURA ČEKA PRAVE PROJEKTE

Na natječajima koji su u tijeku, više od 220 milijuna eura čeka prave projekte. Riječ je o bespovratnim sredstvima, a opširnije pročitajte na našem e-sajmu NATJEČAJI.

 

 

autohrv

Cef baner

 

NAJBOLJA PROMOCIJA fb banner