OPG NIKOLA DONČEVIĆ
Uzgoj voća i povrća.
Ishrana i tov domaćih životinja. Svježe voće i povrće.
43 246 Štefanje, Blatnica 40
Tel: 043/77 81 59
Vlasnik: Nikola Dončević

Adresa

Naša adresa:

-

Telefon:

-

Email:

-

Web:

-