KOMUNALAC d.o.o.

Item image

Komunalac d.o.o. sa sjedištem u ulici Ivana Nepomuka Jemeršiće 37c u Grubišnom Polju, najveća je tvrtka u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja. Pod tim imenom posluje od 1997. godine i pravni je slijednik Javnog poduzeća KOMUNALAC s.p.o., osnovanoga 1. siječnja 1980. godine.U tvrtki su stalno zaposlena 42. radnika.

Među osnovnim djelatnostima je proizvodnja i opskrba pitkom vodom, održavanje čistoće grada, čišćenje svih vrsta objekata, odlaganje komunalnog otpada, održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda te ispitivanje motornih vozila.

Od 2004. godine Komunalac d.o.o. prelazi na novu – sadašnju lokaciju. Naknadno upotpunnjuje svoje djelatnosti sa građevinarskom, proizvodnjom betona i betonske galanterije poput armiranobetonskih blokova, betonskih blokova, ploča, rubnjaka, žardinjera. Uvedena je i maloprodaja cementa, pijeska, šljunka, agregata i cigle u suradnji s kooperantima.

Komunalac, je za svoj rad nagrađen priznanjem Plaketom 4. sudenoga 1991. a redovito sponzorira brojne gradske događaje te ustanove i udruge poput dječjega vrtića „Tratinčice“, Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Vatrogasnih društava, NK Zdenke, RK Ilove te brojnih ribolovnih društava s gradskoga područja. Tvrtkom u ime osnivača Grada Grubišnoga Polja upravljaju direktor i Nadzorni odbor dok Skupštinu tvrtke čine članovi Gradskoga vijeća.

U svom sastavu “Komunalac d.o.o.” ima i suvremenu stanicu za tehnički pregled vozila koja posluje na staroj adresi Grubišno Polje, Terezije Bernadete Banje bb.

Direktor Komunalca je Ivan Vereš a članovi Nadzornoga odbora su Ivan Čvek, Miroslav Orct i Zlatan Posavec.

 


Kontakt podaci

Adresa:
Ivana Nepomuka Jemeršića 37 c GRUBIŠNO POLJE
GPS:
45.7069321, 17.161265200000003
Telefon:
+385 43 485 006 +385 43 485 026 +385 98 332 006
ivan.veres@komunalac-gp.hr zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr juliette.kalember@komunalac-gp.hr
Web:
http://www.komunalac-gp.hr/

Comments are closed.

 

autohrv

Cef baner

 

NAJBOLJA PROMOCIJA fb banner